Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
  • Technik Architektury Krajobrazu
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Technik Weterynarii
  • Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
  • Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Karol Bojarczuk

Kategoria: Wspomnienia o naszych nauczycielach Utworzono: czwartek, 04 sierpień 2022 Opublikowano: czwartek, 04 sierpień 2022 Dawid
Karol Bojarczuk urodził się 23 października 1944 r. w rodzinie chłopskiej w Zbarażu, woj. tarnopolskie.
Po wojnie jego rodzina w wyniku repatriacji osiedliła się na Pomorzu w Tawęcinie, pow. Lębork.
Jest absolwentem:
· Technikum Rachunkowości Rolnej w Lęborku (1963),

· Wyższej Szkoły Rolniczej Wydziału Rolniczego w Olsztynie (1968),

· Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie - studia doktoranckie (1980)

· Pracując zawodowo w 1976 r. podjął studia doktoranckie i rolnicze badania naukowe.
 
·W 1980 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i otrzymał tytuł naukowy doktora nauk rolniczych. Ponadto pogłębiał swoją wiedzę i doskonalił swoje umiejętności zawodowe kończąc studia podyplomowe w zakresie:
· przygotowania pedagogicznego w Międzywydziałowym Instytucie Oświaty Rolniczej w ART Olsztyn (1994),
· przygotowania do nauczania przedmiotu „Przedsiębiorczość „ na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie (2001),
· rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie (2002)
W 1995 r. zdał egzamin na drugi stopień nauczycielskiej specjalizacji zawodowej w zakresie produkcji roślinnej.
Od 2002 r. posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.
Bezpośrednio po studiach w 1968 r. rozpoczął pracę zawodową w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Małdytach. 1 czerwca 1969 roku objął stanowisko dyrektora gospodarstwa pomocniczego Technikum Rolniczego w Dobrocinie, prowadząc jednocześnie na części etatu zajęcia praktyczne i teoretyczne z produkcji roślinnej i mechanizacji rolnictwa.
Gospodarstwo pod jego kierownictwem przeszło gruntowną modernizację poprzez unowocześnienie procesów produkcyjnych i dostosowanie do potrzeb dydaktycznych prowadzonych w szkole kierunków kształcenia. W dziale produkcji roślinnej prowadzi się główne produkcję materiału nasiennego zbóż i sadzeniaków o wysokich stopniach kwalifikacji (elity i superelity), a w produkcji zwierzęcej hodowlę zarodową czystych ras owiec (kamieniecka) i trzody chlewnej (wielka biała polska i duroc). Gospodarstwo ściśle współpracuje z wieloma agendami: Centrali Nasiennej, Okręgowej Stacji Hodowli Zarodowej, Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego, a także z licznymi placówkami naukowymi; Instytutem Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytutem Zootechniki, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz z licznymi Katedrami i Instytutami Akademii Rolniczo-Technicznej.
Karol Bojarczuk kierował gospodarstwem szkolnym przez 24 lata. W roku 1993 w ramach transformacji ustrojowej następuje zmiana własności gospodarstwa. W nowych warunkach dotychczasowy dyrektor przeszedł do pracy w szkole na stanowisko nauczyciela przedmiotów zawodowych. Dysponując wszechstronną wiedzą rolniczą i ekonomiczną, a także mając wieloletnią praktykę jest cenionym nauczycielem. Prowadził zajęcia dydaktyczne z podstaw technologii produkcji roślinnej, zajęcia praktyczne z warzywnictwa, sadownictwa i produkcji roślinnej, a po zdobyciu uprawnień, z podstaw przedsiębiorczości, rachunkowości spółek prawa handlowego i przedsiębiorstw.
Biorąc pod uwagę jego wysokie kwalifikacje powierzono mu przewodniczenie zespołowi przedmiotowemu nauczycieli produkcji roślinnej i zespołowi przedmiotów ekonomicznych w szkołach rolniczych województwa.
W działalności pozalekcyjnej sprawował funkcję opiekuna Koła Młodego Rolnika, Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa, z którego uczniowie chętnie startowali w licznych olimpiadach wiedzy umiejętności rolniczych z produkcji roślinnej i ekonomicznej, na szczeblu okręgowym.
Wspierał działalność szkolnego koła PCK, z uwagi na to, że był wieloletnim i aktywnym członkiem zarządu rejonowego PCK w Morągu. Przez ostatnie trzy kadencje był ławnikiem Sądu Okręgowego w Elblągu.
Będąc od 2006 roku na emeryturze ciągle, stara się w miarę możliwości kultywować dorobek i tradycje szkoły i oświaty rolniczej na Warmii i Mazurach.
Zainteresowania pozazawodowe
turystyka piesza, rowerowa, działka, myśliwstwo
Odznaczenia i wyróżnienia
· Srebrny Krzyż Zasługi (1973)
· Złoty Krzyż Zasługi (1982)
· Odznaka Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1980)
· Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1979)
· Odznaki Honorowe PCK (IV – I stopnia) (1979, 1982, 1988, 1995)
· liczne nagrody dyrektora szkoły
 
żródło: http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Karol_Bojarczuk
 
Odsłony: 550