Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
  • Technik Architektury Krajobrazu
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Technik Weterynarii
  • Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
  • Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Historia szkoły

Kategoria: Historia Utworzono: środa, 28 sierpień 2013 Opublikowano: środa, 28 sierpień 2013

14.02.1946 r. - Urząd Ziemski w Morągu za aprobatą Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych wydaje zezwolenie na przeznaczenie byłego majątku niemieckiego w Dobrocinie na cele oświatowe.
15.09.1946 r. - uroczyste otwarcie Gimnazjum i Liceum Rolniczo - Hodowlanego w Dobrocinie - pierwszym dyrektorem szkoły zostaje inż. Wincenty Chmyzowski. Pierwszych 47 uczniów w wieku 16 - 40 lat wypełnia sale dobrocińskiego pałacu - gdzie mieściła się szkoła.
1946 r. - 
artykuł w Dzienniku Gospodarczym i Rzeczypospolitej pt; "Słoneczna szkoła w Dobrocinie" - "Różnice dzielnicowe są tu nieistotne. Powstaje nowy typ człowieka, uświadomionego, zdającego sobie sprawę z ważkości zadania, które w przyszłości będzie mu poruczone. Wspaniały jest ten element chłopski, garnie się do wiedzy, jak pszczoły do ula. Tu nikogo nie trzeba zmuszać, ani też pilnować - nauka, nauka i jeszcze raz nauka....."
23.09.1948 r. - pierwszych 13 maturzystów otrzymuje świadectwa.
Rok szkolny 1948/49 - 
przemianowanie dotychczasowej szkoły na Państwowe Liceum 4 - letnie.
Rok szkolny 1950/51 - przemianowanie istniejącego liceum w Państwowe Technikum Rolnicze oraz uruchomienie Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej.
1954 - zorganizowanie Działu Korespondencyjnego Kształcenia umożliwiającemu dorosłym uzupełnienie wykształcenia rolniczego.
1959 r. - powstanie na terenie szkoły Związku Młodzieży Wiejskiej. Dyrektorem zostaje Pan Józef Stanisławski, który piastuje to stanowisko dp 1991 r.
Rok szkolny 1959/60 - oddanie do użytku internatu na 120 miejsc, oraz budynku mieszkalnego dla nauczycieli.
Rok szkolny 1959/60 - powstanie szeroko zakrojonego planu rozwoju szkoły i gospodarstwa szkolnego.
Styczeń 1960 r. -
 powstanie organizacji harcerskiej, która bierze udział w akcji "Grunwald" i "Frombork"
1965 - początek realizacji planu; budowa nowego budynku szkolnego, internatu na 150 miejsc, warsztaty szkolne, bloki szklarniowe, budynki inwentarskie, budynki mieszkalne.
Lata 70 - te - rozwój gospodarstwa szkolnego, które należy do czołówki gospodarstw szkolnych w Polsce.
1972 - oddanie do użytku budynku szkolnego i internatu.
Rok szkolny 1972/73 - 
powstanie Zaocznego Technikum Rolniczego i Telewizyjnego Technikum Rolniczego.
15.11.1976 - utworzenie orkiestry dętej.
Rok szkolny 1975/76 - utworzenie Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa.
Rok szkolny 1976/77 - przekształcenie Państwowego Technikum Rolniczego w Zespół Szkół Rolniczych.
Lata 70-te - 
współpraca szkoły z organizacjami i instytucjami z NRD, Węgier, ZSRR.
Lata 90-te - współpraca szkoły z organizacją młodzieżową CJD w Niemczech, Centralnym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Skejby w Danii, Liceum Rolno - Spożywczym  Boerg en Bresse we Francji.
Rok szkolny 1992/93 - 
nawiązanie współpracy z organizacją młodzieżową CJD z wyspy Rűgia w Niemczech.
Rok szkolny 1993/94 - nawiązanie współpracy z Instytutem Oświaty Rolniczej ART. w Olsztynie i Rządem Holenderskim w wyniku czego otrzymaliśmy kompletne wyposażenie pracowni komputerowej.
Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia - aparatowy przetwórstwa mleczarskiego.
Zakup do gospodarstwa pomocniczego silosów zbożowych "BIN 100" i dojarki przewodowej Alfa Laval.
Rok szkolny 1994/95 - nawiązanie współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Skejby w Danii.
Rok szkolny 1995/96 - wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w zsz - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Wyjazd młodzieży na festiwal "Pomerania'96" w Niemczech. Obchody jubileuszu 50-lecia działalności szkoły.
Rok szkolny 1996/97 - 
rozpoczęcie działalności nowej szkoły - Liceum Ekonomicznego. Pozyskanie kwoty 1.800.000,- zł z ARiMR na doposażenie bazy szkolenia praktycznego oraz 30.000,- zł na zakup sprzętu komputerowego. Nawiązanie współpracy z Liceum Rolno - Spożywczym w Bourg en Bresse we Francji.
Rok szkolny 1997/98 - modernizacja systemu uciepłowienia obiektów szkolnych za kwotę 900.000,- zł we współpracy z WFOŚiZW. Wyjazd sześciu uczniów na praktyki wakacyjne do Francji.
Z dniem 1 stycznia 1999 rw związku z reformą administracyjną kraju organem prowadzącym szkołę zostaje Rada Powiatu w Ostródzie.
Rok szkolny 2000/2001 - zmiana nazwy szkoły z obecnie istniejącej na Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych. Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia - Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Mechanizacji Rolnictwa, ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych.
Z dniem 1 stycznia 2008 r. organem prowadzącym szkołę zostaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rok szkolny 2008/2009 - odbył się remont szkół, który polegał między innymi na wymianie okien, odmalowaniu klas, wymianie starych mebli na nowe, uruchomiony został także system monitoringu.
Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół Agro - Ekonomicznych w Dobrocinie a Filią Akademii Gospodarki Narodowej przy Rządzie Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie.
Z dniem 1 września 2009 r. Zespół Szkół Agro - Ekonomicznych w Dobrocinie zmienia nazwę na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.
2009 r. - Gruntowny remont dachu w budynku szkoły oraz budynku warsztatów szkolnych oraz wymiana okien drewnianych na PCV w budynku szkoły.
W latach 2008-2010 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie bierze udział w projekcie Leonardo da Vinci - projekt mobilności.
2010 r. - Wymiana drzwi w salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach budynku szkoły oraz warsztatów. Budowa kotłowni na gaz propan oraz termomodernizacja budynku szkoły oraz warsztatów szkolnych.
W latach 2010-2011 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie bierze udział w projekcie "Szkoła większych możliwości".
2011 r. - Remont pomieszczeń biurowych warsztatów szkolnych. Wymiana posadzki na korytarzach szkoły oraz poręczy i balustrad przy schodach. Wymiana drzwi w sali gimnastycznej i siłowni. Wymiana posadzki w salach lekcyjnych na parterze.
Wrzesień 2011 r. - 
Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia - technik architektury krajobrazu
Z dniem 28 października 2011 r. - szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie nadaje się imię gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.
2012 r. - Przebudowa budynku po byłej kotłowni na budynek architektury krajobrazu oraz modernizacja wiat na sprzęt rolniczy. Wymiana drzwi pomieszczeń warsztatów szkolnych. Remont bram wjazdowych na posesję szkoły. Wymiana posadzki w salach lekcyjnych na II piętrze. Budowa kotłowni na gaz propan w budynku architektury krajobrazu. Położenie płytek na klatkach schodowych szkoły.
W latach 2012-2015 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie bierze udział w projekcie "Leonardo da Vinci.
2013 r. - Wykonanie systemu dozoru wizyjnego i alarmowego w budynku architektury krajobrazu. Zakończenie przebudowy budynku po byłej kotłowni.
2014 r. -
 Położenie płytek w budynku szkoły i warsztatów szkolnych. Ułożenie kostki starobruk na drodze wewnętrznej przed budynkiem szkoły.
2015r. - Wykonanie nowej posadzki przemysłowej oraz malowanie ścian w hali warsztatów. Przebudowa instalacji grzewczej i wod-kan w budynku szkoły oraz budynku warsztatów.
Wrzesień 2015 r. - 
Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia - technik weterynarii
Rok szkolny 2015-2016 - ZSCKR w Dobrocinie bierze udział w projekcie unijnym ERASMUS+ "Zagraniczny staż szansą na rozwój" który prócz szkoleń i przygotowań kulturowych obejmować będzie staże dla uczniów w Wielkiej Brytanii i Malcie.
2016 r. - Oddanie do użytku nowej, nowocześnie wyposażonej (standardy unijne) pracowni technika żywienia i usług gastronomicznych
2018 r. - Oddanie do użytku hali maszyn.
2019 r. - Rozpoczęła się budowa internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.
internat1internat2internat3

Odsłony: 15946