Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
  • Technik Architektury Krajobrazu
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Technik Weterynarii
  • Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
  • Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Druki

Kategoria: Druki
Utworzono: środa, 09 październik 2013 Opublikowano: środa, 09 październik 2013
Administrator
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Podanie o przyjęcie do szkoły

Pobierz
Deklaracja woli uczęszczania do klasy pierwszej Pobierz
Oświadczenie o rezygnacji ze szkoły córki/syna Pobierz
Karta obiegowa Pobierz
Protokół z egzaminu Pobierz
Rozliczenie godzin z artykułu 42 karty nauczyciela Pobierz
Podanie o egzamin poprawkowy / klasyfikacyjny Pobierz
Różnice programowe - wykaz zajęć edukacyjnych (dotyczy ucznia zmieniającego szkołę) Pobierz
Sprawozdanie opiekuna - szkoła zaoczna Pobierz
Uzasadnienie ocen niedostatecznych Pobierz
Protokół egzaminu poprawkowego Pobierz
Protokół z egzaminu Pobierz
Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego / z różnic programowych Pobierz
Karta monitorowania nauczania indywidualnego Pobierz
Karta monitorowania współpracy wychowawcy klasy z rodzicami Pobierz
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW Pobierz
Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktycznego Szkoły Pobierz
Zbiorcze zestawienie spotkań za półrocze Pobierz
Stopień realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pobierz
Sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczego Szkoły Pobierz
Posiedzenie członków komisji Pobierz
Przyrost wiedzy i umiejętności Pobierz
Oświadczenie nauczyciela o realizacji podstawy programowej i programu nauczania Pobierz
Sprawozdanie z pracy zespołów kół zainteresowań Pobierz
Karta monitorowania realizacji ramowych planów nauczania - (30.06.2015 r.) Pobierz
Wzór sposobu oceniania

Pobierz

KARTA MONITOROWANIA REALIZACJI RAMOWYCH PLANÓW NAUCZANIA W CYKLU KSZTAŁCENIA

Pobierz
Przyrost wiedzy i umiejętności - zał. nr 1 Pobierz
Arkusz diagnostyczny do oceny programu nauczania Pobierz
Arkusz ewaluacji w roku szkolnym Pobierz
Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów Pobierz
Informacja nauczyciela o pracy w I , II semestrze Pobierz
Podręczniki i programy nauczania w ZSCKR w Dobrocinie Pobierz
Informacja o realizowanym programie nauczania Pobierz
Sprawozdanie z pracy instruktora nauki jazdy Pobierz
Program wychowawczo-profilkaktyczny Pobierz
Obserwacja zajęć doradczo-doskonaląca, kontrolno-oceniająca Pobierz
Zawiadomienie do rodziców Pobierz
PLAN DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PODNIESIENIA FREKWENCJI UCZNIÓW W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO Pobierz
Miesięczne sprawozdanie wychowawcy. Kontrolna nieuzasadnionej absencji Pobierz
Sprawozdanie wychowawcy z posiedzenia Pobierz
SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO Pobierz
Analiza egzaminu maturalnego/zawodowego Pobierz
Arkusz obserwacji Pobierz
PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA ZESPOŁU/Sprawozdanie z egzaminu maturalnego/zawodowego Pobierz

Arkusz diagnostyczny do oceny programu nauczania - 2019

Pobierz

KARTA MONITOROWANIA PRACY WYCHOWAWCY- 2019

Pobierz
SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ - 2019  Pobierz
Wzór konspektu lekcji - 2019 Pobierz
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Pobierz
ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Pobierz
Wzór karty monitorowania systematyczności kontaktowania Pobierz
ANALIZA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - Technikum Pobierz
ANALIZA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - BSZ II st. Pobierz
Karta oceny pracy 2023 Pobierz
Karta oceny pracy 2023 - PROJEKT Pobierz
WNIOSEK o dopuszczenie przez dyrektora szkoły do użytku w ZSCKR w Dobrocinie programu nauczania - 2021 Pobierz

SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY i NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

Pobierz