Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
  • Technik Architektury Krajobrazu
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Technik Weterynarii
  • Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
  • Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.

Kategoria: Absolwenci Utworzono: środa, 02 listopad 2016 Opublikowano: poniedziałek, 07 listopad 2016 Administrator

kisielProf. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. – absolwent Państwowego Technikum Rolniczego w Dobrocinie (1966–1971) i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (kierunek: Ekonomika rolnictwa). Obecnie dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie (druga kadencja, pierwsza w latach 2002–2005, a wcześniej prodziekan Wydziału Zarządzania i Administracji) i kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej. Dorobek naukowy (po habilitacji) obejmuje ponad 350 pozycji i ponad 25 monografii. Wypromował 5 doktorów, recenzował 30 prac doktorskich, 4 prace habilitacyjne, 7 dorobków naukowych w przewodzie habilitacyjnym, 4 wnioski w postępowaniu o tytuł profesora i 4 o stopień profesora nadzwyczajnego, ponad 20 monografii. Był promotorem ponad 500 prac licencjackich i magisterskich. Jest członkiem rad programowych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych (m.in. UE Odessa, ASU Kowno, UE w Poznaniu, SGH w Warszawie), rad programowych i komitetów naukowych czasopism zagranicznych, m.in. Wiestnik – Czerkasy (Ukraina), Nauka o człowieku – Omsk (Rosja), Połockiego Uniwersytetu Państwowego (Białoruś) i krajowych, m.in. Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, Acta Scientiarum Polonorum SGGW, Olsztyn Economic Journal (UWM), Oeconomia Copernicana (UMK) oraz członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Olsztyńskiego Forum Nauki, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Centrum Badań Wschodnich przy OBN w Olsztynie. Powoływany jest także do różnych gremiów doradczych i opiniodawczych na szczeblu regionalnym i krajowym. Współpracuje z kilkunastoma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. W ramach tej kooperacji wiele razy uczestniczył w międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych, a także w programach naukowo-dydaktycznych (Tempus, Visiting professors, Leonardo da Vinci – łącznie ok. 30 wyjazdów). Wielokrotnie kierował projektami badawczymi krajowymi (NCN) i międzynarodowymi.

Odsłony: 3184