Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
  • Technik Architektury Krajobrazu
  • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Technik Agrobiznesu
  • Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

Zapytania i odpowiedzi do przetargu numer 357180-2014

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: czwartek, 06, listopad 2014
Administrator

Odpowiedź na zapytanie wniesione dnia 04.11.2014 r. - Wyjaśnienie do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 357180-2014 z 28.10.2014 r.

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: czwartek, 30, październik 2014
Administrator

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 357180-2014 z dnia 28.10.2014 r.

Do pobrania:

1. Zmiana ogłoszenia

2. Wyjaśnienie

3. Egz. zamienny zał. nr 1 do siwz -  formularz ofertowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 357180-2014 z dnia 28.10.2014 r.

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: czwartek, 30, październik 2014
Administrator

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 357180-2014 z dnia 28.10.2014 r.

Do pobrania:


1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie

2. Wyjaśnienie nr 1 do siwz

3. Egz. zamienny zał. nr 1 do siwz -  formularz ofertowy

Przebudowa instalacji grzewczej i wodno - kanalizacyjnej w budynkach szkoły

Kategoria: Przetargi
Opublikowano: wtorek, 28, październik 2014
Administrator

Małdyty: Przebudowa instalacji grzewczej i wodno - kanalizacyjnej w

budynkach szkoły
Numer og
łoszenia: 357180 -2014;

data zamieszczenia: 28.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:ZespółSzkółCentrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie , Dobrocin 3, 14-330 Małdyty, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 7581793, faks 89 7581793.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckr.net   

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa instalacji grzewczej i wodno -kanalizacyjnej w budynkach szkoły.

II.1.2)Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

Czytaj więcej: Przebudowa instalacji grzewczej i wodno - kanalizacyjnej w budynkach szkoły